Dña. Raquel López Ballesteros

Raquel López
Cultura
Educación e Infancia
Concejala
Grupo Político
PARTIDO POPULAR

Concejala delegada de Cultura, Educación e Infancia, y de Turismo.